TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

Speech Technology logo

SPEECH TECHNOLOGY CENTER

Smart Logger II - Univerzalni višekanalni sistem za snimanje razgovora

Smart Logger II omogućava snimanje razgovora sa analognih, digitalnih i IP interfonskih linija, kao i drugih izvora. Omogućava brz i lak pristup snimljenim podacima. Operaterski interfejs je veoma jednostavan za korišćenje, tako da nema dodatnih troškova obuke osoblja.

Sistem za snimanje razgovora Smart Logger II

Karakteristike:

  • Visok kvalitet snimljenog signala;
  • Istovremeno snimanje i preslušavanje;
  • Filtriranje signala šuma;
  • Aktivacija na detekciju govora, on/off hook dektekcija;
  • Prepoznavanje DTMF i dektadskih tonova i biranih brojeva kao i Caller ID;
  • Dekodiranje D-kanala;
  • Odnos signal-šum veći od 75 dB.

 

Primena :

Call Centri finansijksih organizacija (banke, osigurajvauća društva, brokerske kuće, berze,...)
Call Centri organizacija (snimanje razgovora u cilju zaštite, praćenej zahteva korisnika, kontrola rada zaposlenih)
Dispečerski centri (elektroprvreda, telefonski operateri i naftne kompanije, vodovod, gas,...)
Policija
Hitne službe (hitna pomoć, vatrogasci, spasilaček ekipe,...)

Podržani interfejs : analogne telefonske linije, mikrofoni, radio setovi, ISDN BRI, ISDN PRI E1 (EuroISDN, SS7), 4-žični i 2-žični digitalni lokali brojnih proizvođača PBX sistema, IP lokali brojnih proizvođača PBX sistema.

Podržani PBX protokoli :
Podržani protokoli digitalnih lokalala protokoli: Alcatel-Lucent, Avaya (Lucent, AT&T), Bosch, Ericsson, Harris LG, NEC, Nortel, Panasonic, Samsung, Siemens, Tadiran Telecom, Telrad Connegy, ...
Podržani IP protokoli: Alcatel, Avaya, Cisco, Ericsson, Nortel, Siemens, H.323, SIP

Katalog sistema za snimanje razgovora