TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

Eaton logo

EATON je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti elektro-opreme, u okviru koje postoji divizija oko bivšeg Powerware-a(Best Power), koji proizvodi vrhunsku opremu za neprekidno naizmenično(AC) i jednosmerno(DC) napajanje.
Pored Powerware-a, EATON je akvizicijom preuzeo i još nekoliko veoma poznatih proizvođača ove opreme, kao što su bivši MGE Office Protection System i PhoenixTec,čime je postao dominantan u oblasti neprekidnog napajanja.

EATON

Eaton DC katalog