TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

Tisab d.o.o. u svojoj ponudi sadrži širok spektar olovnih baterija, kako onih sa ventilom za kontrolu pritiska(VRLA) tako i klasičnih stacionarnih baterija.
VRLA baterije se nude u GEL-tehnologiji, AGM tehnologiji,kako i u klasičnim tako i u tzv. "Front terminal" kućištima pogodnim za ugradnju u standardne rekove.
Klasične stacionarne baterije se prave u OPzS i OGi varijantanti.

Iz široke ponude izdvajamo :

  • AINO MICRO RANGE VRLA baterije
  • FRONT ACCESS FT RANGE VRLA baterije
  • HIGH RANGE RATE VRLA baterije
  • TUBULAR OPzS
  • TUBULAR OPzV