TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

LE LAS logo

LE LAS - komunikacija u najtežim uslovima

Od svog osnivanja 1909.godine kompanija LeLas posvećena je rešavanju komunikacionih problema u najtežim uslovima rada. U početku LeLas proizvodi opremu za potrebe nacionalne mornarice i rudnike sa visokom koncentracijom zapaljivih gasova, a kasnije svoje iskustvo i dinamičnost prenosi i na mnoge druge oblasti kao što su: vazdušni i železnički saobraćaj, luke i aerodromi, hemijska industrija, industrija nafte i gasa, energetska postrojenja, laboratorije I bolnice, civilne i vojne ustanove itd…

U skladu sa procedurama koje propisuje standard ISO9000, odeljenja dizajna i proizvodnje u potpunosti su kompjuterizovana, a najsavremenija tehnička dostignuća (npr. GSM ili VoIP) implementiraju se u proizvodnji svih LeLas-ovih proizvoda. Modularan dizajn omogućava proizvodnju širokog dijapazona najrazličitijih uređaja kombinovanjem električnih i mehaničkih modula, a sve to po veoma povoljnim cenama.

 

Le Las Tržišta:
Teška Industrija Laka Industrija Transport
Naftna Industrija i Petrohemija Podzemna Železnica i Tunel Aerodromi
Termoelektrane i Hidroelektrane Brodogradilišta Železnica
Železare i Livnice Mostogradnja Luke
Rudnici i Ugljenokopovi Farmaceutska i Prehrambena Industija(cleanroom telefoni) Drumski Saobraćaj(naplatne rampe)
Prerađivačka Industrija
Komercijalne Ustanove Rekreacioni Centri Vojska
Policija/Vatrogasci/Ambulante Parkovi i Muzej Vojne baze
Bolnice Hoteli Mornarica
Parking Stadioni/Arene Vazduhoplovstvo
Taxi Kampovi

INTERFONSKI SISTEM SA INTEGRISANIM RAZGLASOM

Sistem je dizajniran za rad u najtežim uslovima, kao što su buka, korozija, ekstremni vremenski uslovi, vandalizam. UNIVERSAL intefoni rezultat su LeLas-ovog iskustva u instalaciji ove vrste opreme na stotinama lokacija širom sveta. Sistem poseduje i funkciju razglasa koja se ostvaruje utem integrisanih i spoljnih zvučnika.

Prednosti
 • -Sigurnost sistema i ušteda sredstava, jer nije potreban centralni uređaj;
 • -Ne postoji rizik od potpunog raspada sistema;
 • -Visok kvalitet zvuka (do 120dB bez spoljnih zvučnika);
 • -Različiti nivoi zaštite, otpornost na atmosferske prilike ili standardne izvedbe;
 • -Kablovi se postavljaju preko jedne jdinstvene magistrale ili u konfiguraciji zvezde, u zavisnosti od potreba pojedinih lokacija;
 • -Svaki razgovor savršeno se čuje u svim uslovima. Jačina zvučnika je optimizovana i podešava se daljinski sa master stanice;
 • -Postanica radi u handsfree režimu, a master stanica na principu naizmeničnog prenosa u jednom pa u drugom smeru.

Katalog na engleskom

DIGICOM - RAZGLASNO-ALARMNI SISTEM
(za upotrebu u industiji: na kopnu i na moru)

Osnovne karakteristike:

Zahvaljujući izuzetno čvrstoj konstrukciji, razglasno-alarmni sistem DIGICOM2000 koristi se pre svega u raznim granama industrije kao što su farmaceutska, hemijska i petrohemijska i u energetici.

Modularno daje mogućnost da se sistem DIGICOM2000 koristi kao razglasni sistem, alarmni sistem ili intefonski sistem. Interfonski sistem obezbeđuje 32-576 telefonskih linija sa komunikacijom u oba smera. Svaki telefon može da uspostavi vezu biranjem broja (maksimalno 9 direktnih brojeva) ili biranjem primaca poruke preko razglasa. Stanica može da uspostavi dvosmernu vezu sa sistemom za radio veze biranjem broja bazne radio stanice. Biranjem broja stanice sa toki-vokija preko bazne stanice uspostavlja se komunikacija sa prenosom u oba smera, ali ne istovremeno.

DIGICOM2000 takođe funkcioniše i kao standardan razglasni sistem za prenos informacija, naređenja ili obaveštenja. Može da emituje i audio signal sa telefonske centrale.

DIGICOM2000 koristi se i kao alarmni sistem za zaštitu radnika i opreme. Softverski se podešava signal alarma i dodeljuje se nivo prioriteta različitim zonama (maksimalno 15 zona) ili celom objektu. U slučaju aktiviranja alarma, emituje se zvučni i vizuelni signali. Alarm se aktivira na dva načina - ručno ili automatski. Mogu da ga aktiviraju i stanice koje su za to ovlašćene biranjem određenog broja. Jedna od osnovnih funkcija sistema je i funkcija monitoringa. Podsistem za monitoring nadzire sve stanice, pojačivače i zvučnike. Svaki problem u radu signalizira se putem LED dioda ili se prikazuje na displeju master stanice.

DIGICOM katalog na engleskom

TELSON 3000

TELSON 3000 je sistem najnovije generacije koji ispunjava sve uslove neophodne za instalaciju u industrijskim postrojenjima.

On pre svega nudi sledeće:

- performanse standardnog telefonskog sistema, kada se poveze na bilo koju telefonsku centralu;
- performanse standardnog interfonskog sistema sa funkcijom emitovanja poruka preko razglasa;

Troškovi instalacije su znatno smanjeni, zahvaljujući veoma jednostavnoj arhitekturi:

- Svaki telefon je sa centralom TELSON 3000 povezan preko jednog standardnog kabla sa upredenom paricom;

- Brojevi su u potpunosti programabilni (standardna konfiguracija podrazumeva maksimalno 6 linija za komunikaciju između stanica, 1 linija za emitovanje obaveštenja preko mreže zvučnika i 2 linije za direktne pozive stanicama u kontrolnoj sobi).

UPOTREBA SISTEMA TELSON 3000 KAO INTERFONSKOG SISTEMA SA FUNKCIJOM RAZGLASA

Ako nije zahtevana funkcija biranja, sistem TELSON 3000 može da radi i samostalno. Svi telefonski terminali povezuju se na TELSON3000 preko standardnog kabla sa upredenim paricama. Arhitektura sistema se ne menja ukoliko korisnik odluči da se poveže na telefonsku centralu.

TELSON 3000 kao interfonski sistem omogućava:
 • - upućivanje poziva, emitovanje obaveštenja preko jednog ili više ili svih zvučnika u mreži;
 • - veliki broj istovremenih privatnih razgovora između korisnika;
 • - slanje signala poziva jednoj ili dve stanice u kontrolnoj sobi, nakon čega operater uspostavlja vezu na toj liniji.

Sistem TELSON3000 je programiran da automatski informiše korisnike o statusu linija putem automatskih govornih poruka. Zahvaljujući tome korisnik ne mora da prolazi specijalnu obuku za rukovanje sistemom.

Sistem TELSON3000 može da radi sa ili bez kla za poništavanje eha. Kada se ovo kolo instalira, TELSON3000 u potpunosti otklanja problem mikrofonije.

UPOTREBA SISTEMA TELSON 3000 KAO TELEFONSKOG SISTEMA

U ovom slučaju, centralna jedinica TELSON 3000 mora da se poveže na telefonsku centralu. Svaka stanica se povezuje na centralu i tako dobija pristup svim njemim karakteristikama, uključujući i mogućnost uspostavljanja međugradskih poziva. Korisnik je taj koji odlučuje da li će stanicu da koristi kao telefon ili kao intefon. Ako želi da se komunikacija odvija preko telefonske centrale, bira "0", a ako želi da se odvija preko intefona, bira "9".

 

TLH214AG

INTERFONI UNIVERSAL - MASTER STANICA UNI2G

Pouzdane i čvrste, industrijske master stanice Univerzal u veliko meri su zaslužne za ugled SYSCOM sistema. Nova linija specijalizovane preme izašla je na kraj sa svim izazovima, snažnija je i pogodnija za upotrebu nego ikada! Interfoni se proizvode u nekoliko varijanti: kao stoni, uzidni, za rad u svim vremenskim uslovima i u eksplozivnoj zaštiti. Kućišta su veoma čvrsta i otporna zahvaljujući čemu ovi interfoni predstavljaju odlično komunikaciono rešenje u svim uslovima rada, čak i nim najtežim, a po najpovoljnijim cenama.

 

Svaki uređaj poseduje:
 • - Posebnu karticu, čime su zagarantovani bezbednost i kvalitet komunikacije
 • - Zvučnik dizajniran za rad u svim vremenskim uslovima, snaga 5W-15W (modeli u eksplozivnoj zaštiti)
 • - Elektret mikrofon (gooseneck mikrofon za stanice za unutrašnju montažu)
 • - Tastaturu sa sledećim funkcijama:kontrola pravca govora, upućivanje poziva slanjem zvućnog signala, podesivog tona i trajanja, sa podstanice ili druge master stanice, odgovor na poziv koji čeka na red i upravljanje pozivim u redu čekanja, ispostavljanje konferencijskog poziva sa 2 ili više učesnika, upućivanje prioritetnog opšteg poziva kome predhodi melodija od 3 tona, grupni poziv
 • - Napajanje: 48V(podesivo i na 24V); lokalno napajanje ili centralno
 • - Različite periferne jedinice:Priključak za zvučnike, DTMF kartica za daljinsko upravljanje kontrole ulaza, pokretanje mašina, praćenje kamera i sl.
Karakteristike

-Zvučna kartica za zvučnik zaštićena je u kućištu, a generiše zvuk jačine 98-110 dB; jačina zvuka podešava se lokalno

-Programiranje broja uređaja u sistemu, konekcija sa drugim podstanicama i sl. vrši korisnik pomoću tehnologije mikroprocesora

-Za sve konfiguracije polazna tačka može da bude jedna jednostavna magistrala

-Tastatura poseduje LCD displej na kome se prikazuje status mreže, pozvana stanica, stanica sa koje dolazi poziv, stanice koje čekaju u redu za uspostavljanje veze itd.

-Elektret mikrofon

Katalog na engleskom

 

 

TLH214 podstanica

INTERFONI UNIVERSAL - PODSTANICE UNI2G

Interfonske stanice Univerzal u velikoj meri su zaslužne za ugled LeLasa i SYSCOM-a. Najnoviji modeli poseduju sve osnovne karakteristike LeLasove opreme: čvrstoću, snagu, pouzdanost, kao i neke nove, napredne funkcije, a pri tome su mogo jednostavnije za upotrebu.

Proizvode se u dve varijante: za rad u svim vremenskim uslovima i u eksplozivnoj zaštiti. Kućišta su veoma čvrsta i otporna tako da ovi interfoni predstavljaju odlično komunikaciono rešenje čak i u najtežim uslovima rada.

TLH214/344 obezbeđuje kvalitetnu komunikaciju uz visok stepen zaštite.

 

 

Svaki uređaj poseduje posebnu karticu, čime su zagarantovani bezbednost i pouzdanost sledećih komponenti:
 • - Motor od 15W
 • - Elektret mikrofon sa tasterom za pozive
 • - Lampica koja svetli kada je linija zauzeta
 • - Indikacija dolaznog poziva zvonom i programabilno automatsko uspostavljanje veze
 • - Automatski prelazak sa slušanja na govor

Ova vrsta interfona nudi različite pojednostavljene modele elektronike (npr. "konferencijski tip", za upotrebu u mreži: jedna stanica poziva druge ili "DIGICOM tip": konekcija na svič sa 30 ili 100 portova)

Napajanje: 48V(podesivo i na 24V); lokalno napajanje ili centralno

Različite periferne jedinice: priključak za zvučnike, DTMF kartica za daljinsko upravljanje za kontrolu ulaza, pokretanje mašina, praćenje kamera i sl.

Karakteristike
 • - Aluminijumsko kućište sa zaštitom od svih vremenskih uslova ili u eksplozivnoj zaštiti
 • - Zvučna kartica za zvučnik zaštićena je u kućištu, a generiše zvuk jačine 105 (Ex) -111 d
 • - Jačina zvuka podešava se lokalno ili daljinski sa master stanice
 • - Potrošnja električne energije: 500mA
 • - Za rad u mreži sa 9 ili 99 stanica
 • - Ceo uređaj zaštićen je kućištem koje ga štiti od svih vremenskih uslova
 • - Programiranje broja uređaja u sistemu, adrese master stanice i sl. vrši korisnik pomoću tehnologije mikroprocesora
 • - Taster za pozive sa zaštitom od svih vremenskih uslova; lampica pokazuje status linij
 • - Elektret mikrofon

Katalog na engleskom