TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

ERICSSON MD110 Telekomunikacioni Sistem

Ericsson je svetski lider ,izumitelj DECT-a i Bluetooth-a i glavni primenitelj mobilnih standarda kao što su GSM, GPRS, WAP, MMS, WLAN, CDMA i UMTS .

Ericsson snažno podržava konvergenciju fiksnih ka mobilnim telekomunikacijama za preduzeća, ostvarujući na taj način svoju viziju mobilnih preduzeća. Najbolje iz oba sveta glasa i podataka, sjedinjeno je u Ericsson-ovom MD110 konvergencionom komunikacionom sistemu.

MD110 Konvergencioni komunikacioni sistem je PBX sistem pogodan kako za srednja tako i za velika preduzeća. Ovaj sistem Vam omogućava jedinstvenu distributersku arhitekturu,odlične mogućnosti umrežavanja, kao i prvi mobilni dodatak na svetu i integrisanu IP funkcionalnost.

ericsson md110 telefonska centrala

MD110 je hibridno rešenje koje podržava kako dobro proverene i široko zastupljene tradicionalne TDM tehnologije, tako i IP tehnologiju i to sve u jednom sistemu! To znači da ste u mogućnosti da primenite tradicionalne terminale kao što su analogni telefoni, digitalni telefoni i bežični telefoni i to u jednom sistemu.

Ako već imate MD110, nadogradnjom i usvajanjem novih tehnologija možete iskoristiti već postojeće resurse.To predstavlja fleksibilnost, slobodu konfigurisanja i savršeno balansiranje.

IP telefonija postaje pouzdan servis poslovnih aplikacija preko IP mreže.Decentralizovana arhitektura sa distibuisanom kontrolom poziva i procesa,smanjuje broj grešaka, dok moćan terminal i sistemske funkcije garantuju stabilnos i prilikom prekida mreže.Stabilnost od 10 do 25.000 IP stanica čini MD110 idealnim za stepenastu implementaciju IP telefonije. MD110 Vam pruža integraciju fiksne i mobilne mreže.

Katalog Ericsson MD110 na srpskom

 

 

 

 

ERICSSON MX-ONE Telekomunikacioni Sistem

MX-ONE Ericsson telefonski sistem intaliran u Kliničkom Centru Beograd

Eriksonova telefonska centrala MX-ONE™ je komunikacioni sistem u potpunosti osposobljen za IP, sa najsavremenijim karakteristikama mobilnosti. Ovaj sistem je novi deo Eriksonovog koncepta MX-ONETM-Eriksonovo ’’All-in-One’’ komunikaciono rešenje za srednja i velika predizeća, preuzima sve karakteristike i nadogradjuje se na najbolje prodavane Eriksonove kućne centrale Konvergencijski komunikacioni sistem MD110.

Zahvaljujući jedinstvenoj distribuiranoj arhitekturi sistema,telefonska centrala MX-ONETM može se postepeno povećavati od 50 do 50.000 korisnika, podržavajući više od 500 korisnika po samostalnoj jedinici ili LIM-u (LineInterface Module) u sistemu. Dodatni sistemi mogu se umrežiti preko IP ili tradicionalnih digitalnih veza - tako da dozvole praktično neograničeno postepeno povećavanje u okruženju velike mreže.

Jedinstveno hibridno komunikaciono rešenje

Telefonska centrala MX-ONETM u potpunosti podržava porodicu Eriksonovih telefona Dialog 4000 koja nudi IP, digitalne i analogne telefone, kao i bežične telefone Ericsson Business Cordless Telephones i sve javne mobilne/celularne ili fiksne telefone koji koriste funkciju mobilnog učesnika.

Telefonska centrala MX-ONETM nudi interfejse za analogne i digitalne prenosnike za povezivanje sa javnom mrežom (PSTN, PLMN), kao i podršku za različite mrežne protokole: ISDN/QSIG, CAS, DPNSS, IP prenosnike i IP umrežavanje

Katalog Ericsson MX-ONE