TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo

KOMUNIKACIJA.INTEGRACIJA.POVERENJE.SIGURNOST

Rešenja u kojima nema kompromisa

Commend komunikacionih rešenja su namenjena korisnicima kojima je komunikacija više od obične razmene informacija. Namenjeni su prevashodno teškim uslovima rada, kao što su elektrane, rafinerije, operacione sale...

U mnogim slučajevima TISAB komunikaciona rešenja su vitalni deo sigurnosnih rešenja kao što je slučaj na aerodromima, policijskim stanicama ili zatvorima. Sva naša rešenja gradimo na osnovu sinergije novih tehnologija, našeg znanja i iskustva, ali pre svega osluškujući potrebe korisnika i fokusiranjem na detalje.